Privacy Policy

Privacy Policy

GDPR

Så här tillämpar vi nya dataskyddslagen om behandling av personuppgifter.Vi värnar om dig som kund och om dina personuppgifter. För att kunna utföra vårt arbete samlar vi in information om dig som kund via transportstyrelsen och från dig när du kontaktar oss via websida, mail, telefon eller besök i vår anläggning.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan knytas till en person. Aven teknisk information som tex IP-nummer, när du besöker vâr websida, kan utgöra personuppgift.Med behandling av personuppgifter avses hantering av insamlad information och hur denna registreras och sparas.

Information vi samlar in om dig:

Den information vi samlar in om dig är förnamn, efternamn, personnummer (i förekommande fall), adress, telefonnummer, e- post, registreringsnummer och och Information vi samlar in om dig:Den information vi samlar in om dig är förnamn, efternamn, personnummer (i förekommande fall), adress, telefonnummer, e- post, registreringsnummer och och chassinummer.eknisk information samlas in via logg om den enhet som använts och den uppkoppling som använts vid besök på webplats. I viss mån kan även din geografiska position registreras. Aven cookies lagras då du besöker vår webplats. Besök och kontakt via vår webplats är så klart frivillig och du kan radera cookies från din enhet.Den information vi har om dig kan komma att delas med tredje part, som tex biltillverkare och leverantörer av olika tjänster och produkter. Detta görs för att vi och tredje part ska kunna uppfylla service och garantiåtaganden jämtemot dig samt för att man ska kunna hålla kontakt med dig med erbjudanden, servicekallelser och kundnöjdhetsundersökningar med syfte att hjälpa oss att utföra ett bättre arbete för dig som kund.

Syfte med insamling av information

Vi samlar in information om dig och din bil för att kunna.

  • Uppfylla andra lagar och bestämmelser,tex kassalagen och bokföringslagen
  • För att kunna erbjuda dig våra produkteroch tjänster
  • För att kunna sända relevant information till dig, det kan vara kundundersökningar, kallelse till service, erbjudanden och återkallelser från generalagent eller annan information från leverantörer.
  • För att hålla kontakt med dig under tidendu är kund hos oss.
Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till samarbetspartner eller biltillverkare utan att ett så kallat biträdesavtal har upprättats mellan bägge parter där vi gemensamt tar på oss ansvaret att följa och tillämpa lagen gällande personuppgifter.Du har självklart rätt att få information i våra register borttagen, uppgifter som inte fyller ett syfte eller uppgifter som lagen inte kräver att vi sparar.

Hur sparas informationen?

Den information som samlas in via vårt CRM system, Customer Relations System, alltså vårt bokningssystem på verkstaden, samt vårt Säljsystem (bilförsäljning) sparas sålänge den uppfyller ett syfte, tex så länge vi behöver historiken om din bil för att kunna utföra vårt arbete, samt så länge andra lagar kräver det.